Regulamin sprzedaży i realizacji Voucherów prezentowych Kandara

DEFINICJE
Administrator Sklepu / Sprzedawca (Właściciel Serwisu) – Właścicielem oraz administratorem sklepu www.sklep.kandara.pl jest firma Kandara Beauty Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8982215219, REGON: 363048422.
Voucher prezentowy – dokument umożliwiający Użytkownikowi realizację u Wykonawcy wybranych usług umożliwiający dokonanie u Wykonawcy płatności za towar lub usługę. Istnieją dwa rodzaje Voucherów prezentowych: Usługowa (na wybraną usługę/zabieg lub pakiet usług/zabiegów) oraz Kwotowa (na wybraną kwotę, określoną w PLN),
Użytkownik /Kupujący– każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej) korzystający ze Sklepu z zamiarem nabywania za jego pośrednictwem Voucherów prezentowych.
Wykonawca – Wykonawcą Voucherów prezentowych oferowanych w Sklepie www.sklep.kandara.pl jest właściciel serwisu, firma Kandara Beauty Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 1

Vouchery prezentowe Kandara

1. Vouchery kwotowe akceptowane są przez wszystkie Salony Kandara. Można je wykorzystywać na wszystkie usługi dostępne w danym Salonie Kandara.

2. Vouchery prezentowe na dane usługi można wykorzystywać w Kandara SPA na określoną dla danego Vouchera usługę lub pakiet usług.

3. Vouchery prezentowe dostępne są w dwóch formach: papierowej (drukowane) lub elektronicznej (w formacie .pdf).

4. Vouchery prezentowe mogą być zakupione in blanco lub na wskazanego okaziciela.

5. Każdy Voucher prezentowy posiada unikalny (niepowtarzalny) numer identyfikacyjny.

6. Vouchery prezentowe ważne są przez 6 lub 12 miesięcy od daty zakupu za wyjątkiem voucherów zakupionych w promocjach z kodami rabatowymi. Vouchery zakupione z kodami rabatowymi są ważne przez 3 miesiące. Po upływie daty ważności voucher prezentowy może być wykorzystany jako bon kwotowy na kwotę daną zakupu.

7. Aktualne ceny promocyjnych zabiegów to najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni – chyba, że przy produkcie określono inaczej.

§ 2
Zakup Vouchera prezentowego Kandara

1. Voucher prezentowy może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2. Zakup Vouchera prezentowego następuje za pośrednictwem internetowego serwisu sklep.kandara.pl oraz stacjonarnie w Salonach Kandara.

3. Chcąc dokonać zakupu Kupujący składa zamówienie określając rodzaj oraz ilość kupowanych Voucherów prezentowych.

4. Wysyłka voucherów elektronicznych następuje na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

5. Vouchery prezentowe w sprzedaży bezpośredniej mogą być odbierane osobiście w Kandara SPA.

6. Płatność za zamówione Vouchery prezentowe może być dokonywana  kartą kredytową lub przelewem bankowym. Kandara dla zamówień składanych za pośrednictwem serwisu internetowego sklep.kandara.pl udostępnia możliwość dokonania płatności w trybie online. Rozliczenia internetowych płatności kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego.

7. Kupujący dokonując rejestracji w sklep.kandarapl oświadcza, iż wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych w trakcie procesu zakupu w bazie danych Sklepu Kandara w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.

8. Kupujący dokonując zakupu Vouchera prezentowego Kandara oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

§ 3
Realizacja Voucherów prezentowych Kandara

1. Posiadacz Vouchera prezentowego dokonuje rezerwacji usług bezpośrednio w Salonie Kandara w ramach wolnych terminów telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście.

2. Dokonując rezerwacji Posiadacz Vouchera prezentowego zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu Kandara o płatności Voucherem podając jego rodzaj oraz nominał.

3. Voucher prezentowy należy okazać meldując się w recepcji Salonu Kandara w dniu rezerwacji.

4. Vouchery prezentowe nie podlegają wymianie na gotówkę oraz nie stanowią środka płatności za zakup kosmetyków do pielęgnacji domowej.

5. Posiadaczowi Vouchera prezentowego nie przysługuje prawo otrzymania reszty w przypadku, gdy wartość zakupionych usług jest mniejsza od wartości Vouchera przedkładanych do zapłaty.

6. W przypadku, gdy wartość zakupionych usług jest większa od wartości Vouchera prezentowego przedkładanych do ich opłacenia Posiadacz Vouchera prezentowego zobowiązany jest do dokonania stosownej dopłaty gotówką, kartą kredytową lub inną formą akceptowaną w Salonie Kandara.
lub rachunku na pełną kwotę zakupionych usług.

7. Posiadacz Vouchera prezentowego dokonując płatności Voucherem oświadcza, iż akceptuje niniejszy Regulamin.

§ 4
Prawo do odstąpienia od umowy zakupu Voucher prezentowego Kandara

1. Kupującym dokonującym zakupu Vouchera prezentowego za pośrednictwem internetowego serwisu sklep.kandara.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Vouchera prezentowego bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

2. Odstąpienie od umowy zakupu Vouchera prezentowego następuje poprzez wysłanie na adres Kandara Beauty Sp. z o.o. stosownego oświadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można kierować w formie elektronicznej na adres recepcja.spa@kandara.pl lub listownie na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej www.kandara.pl/kontakt.

3. W przypadku odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po zrealizowaniu Vouchera prezentowego w Salonie Kandara.

§ 5
Zakup kosmetyków przez sklep Kandara

1. Klient zakupuje kosmetyki poprzez sklep Kandara, które są oryginalnie zapakowane oraz przydatne do użytku.

2. Klient może odebrać zakupiony w sklepie Kandara kosmetyk bezpośrednio w wybranym Salonie Kandara (odbiór stacjonarny), bądź też wybrać wysyłkę kurierską pod wskazany przez Klienta adres.

3. Wysyłka kosmetyków zakupionych w sklepie Kandara odbywa się do 4 dni roboczych przy czym sklep Kandara zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego czasu przez przyczyny niezależne od sklepu. O każdym wydłużeniu terminu realizacji sklep Kandara niezwłocznie poinformuje Klienta.

5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.